For Sale / Na prodej

Reincarnate

Materiál: umělý kámen, hliník, porcelán, vápníkaté sloučeniny, sklo, akryl.

Material: artificial stone, aluminium, porcelain, calcium compounds, glass, acrylic.


Cena/Cost: 820 EUR

Lucie 

Materiál: umělý kámen, litina, výška 161cm

Material: artificial stone, metal 

Cena/Cost: 2290 EUR 

Stojan na červená vína


Materiál: umělý kámen, kov, výška 107cm

Material: artificial stone, metal.  

Cena/Cost: 2150 EUR