o mně

Milan Kupkár

Narozen v roce 1968 v Kroměříži

absolvoval kamenické učiliště Levice (SK).

Studoval Střední uměleckoprůmyslovou školu sochařskou a kamenickou, obor reprodukční kamenosochař v Hořicích.

Od roku 1987 pracoval na pražských památkách.

Široký výtvarný záměr, kámen, keramika, malba a dřevo se zaměřením na čistotu tématu a vnitřní prožitek.

Born in 1968 in Kroměříž
graduated from the stone masonry apprenticeship Levice (SK).
He studied at the Secondary School of Arts and Crafts in Hořice, specializing in reproductive stone sculpture.
Since 1987 he has worked on prague monuments.
Wide artistic intention, stone, ceramics, painting and wood with a focus on purity of theme and inner experience.